در چند دهه اخیر آبگیری از دریا به منظور تامین آب سیستم های آب شیرین کن و سیستم های خنک کننده نیروگاه ها با توجه به کمبود منابع آب در جهان مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و همجوار بودن با دریاها این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این جزوه که در قالب پاورپونت تهیه گردیده است به این موضوع پرداخته شده و عوامل مهم فرآیند بحث گردیده است. 
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
آبگیری از دریا
 
محیط زیست
 
مهندسی آب
 
جزوه مهندسی آب
 
جزوه آب گیری از دریا
 
سیستم های آب شیرین کن
 

Vepub Can't show file.


667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?