این جزوه  به بررسی اصول کلی و انواع پالایشگاه ها می پردازد که توسط شرکت ملی نفت تهیه گردیده است  
شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران،
 (به اختصار: NIORDC) یکی از ۴ شرکت اصلیوزارت نفت ایران، که خود دارای ۳شرکت تابعه است. همچنین ۹پالایشگاه کشور نیز (که از سال ۱۳۹۰ خصوصی شده‌اند) زیر نظر این شرکت به کار مشغول هستند. ۲۰ هزار نفر نیروی انسانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اشتغال دارند.
شرکت ملی نفت
 
آشنایی با مبانی و کلیات پالایشگاه
 
پالایشگاه
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?