استخراج نفت و حمل و نقل آن به دیگر کشور پایه و اساس اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد. آتش سوزی چاهای نفت، شکستن خطوط لوله انتقال نفت خرابی تاسیسات، تصادفات از جمله عواملی هستند که سبب نشت نفت و مواد نفتی به داخل آب دریاها و اقیانوس ها می شود. نشت نفت و مواد نفتی صدمات جبران ناپذیری را به این سیستم وارد می کند در این جزوه به شناسایی و تحلیل این آسیب ها پرداخته شده است.
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
آلودگی نفتی
 
آلودگی نفتی دریاها و اقیانوسها
 
محیط زیست
 
آلودگی محیط زیست
 
خطوط انتقال نفت
 
نشت نفت
 
جزوه آلودگی نفتی
 
پساب های نفتی
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?