جزوه دست نویس و اسکن شده دکتر یاوری در دانشگاه علم و صنعت ایران در اینجا فراهم شده و در یک فایل قابل دانیود است
دکتر یاوری استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران هستند .
آمار و احتمالات مهندسی
 
دانشگاه علم و صنعت
 
دکتر یاوری
 
مهندسی برق
 
الکترونیک
 
احتمال
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?