جزوه دست نویس و اسکن شده دکتر یاوری در دانشگاه علم و صنعت ایران در اینجا فراهم شده و در یک فایل قابل دانیود است
دکتر یاوری استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران هستند .
آمار و احتمالات مهندسی
 
دانشگاه علم و صنعت
 
دکتر یاوری
 
مهندسی برق
 
الکترونیک
 
احتمال
 

Vepub Can't show file.


509828
Pages
4378
Academic Notes
2651
Authors
105
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?