این جزوه در 74 صفحه و با کیفیت بسیار بالایی تهیه و اسکن گردیده است. جزوات دکتر عادل آذر در زمینه آمار و احتمالات بسیار جامع، کامل و سطح بالایی برخوردار بوده که در بین دانشجویان شناخته شده می باشد لذا مطالعه این جزوه به دانشجویان آمار و مدیریت و رشته های مربوطه در سراسر کشور توصیه می گردد.
دکتر عادل آذر از اساتید بنام و معروف کشور در حوزه مدیریت می باشد. آمار و احتمالات یکی از تخصص های ایشان بوده که با تلفیق این حوزه با حوزه مدیریت پیشرفت های زیادی را در این زمینه ایجاد کرده اند. دکتر آذر کتب و مقالات زیادی را در این حوزه منتشر کرده اند. ایشان مسئولیت های مهمی را متقبل بوده اند که ریاست مرکز آمار ایران از جمله ی آن ها است.
آمار و احتمالات
 
جزوه آمار دکتر عادل آذر
 
آمار و احتمالات در مدیریت
 
بهترین جزوه آمار
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?