برای دانلود فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید
معرفی درس : این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است وشامل دو بخش کلی میشود. در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازددر این جزوه آمار و احتمال مهندسی خواهید خواندفصل ۱: تاریخچه و مفهوم احتمالفصل ۲: مفاهیم اساسی احتمالفصل ۳: آزمایشهای تکراریفصل ۴: متغیر تصادفیفصل ۵: دو متغیر تصادفیفصل ۶: توزیعهای شرطیفصل ۷: دنباله متغیرهای تصادفیفصل ۸: آمارفصل ۹: تخمین (برآورد)
محمد مهدی نایبی استاد تمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و محقق برجسته رشته مهندسی برق میباشند 
آمار و احتمالات مهندسی
 
دانشگاه صنعتی شریف
 
دکتر محمد مهدی نایبی
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?