آیا شما بعنوان یک تولید کننده انرژی مجبور به فروش با سود کم شده اید؟ آیا شما تاجر هستید و هزینه انرژی بیش از درآمدتان است؟ E2Cآخرین بستر طراحی شده در Blockchainبه منظور حل این مشکلات است. آن با استفاده از زیر ساخت Erc-20برای تصویب آسان تر و سازگاری در بازار توسعه داده شده است.هنگامی که بستر فراهم شود ما به سیستم سهام ثابت تبدیل خواهیم شد تا اساس کار را عادلانه تر و در عین حال سازگار تر با محیط زیست سازیم.200 سال پس از اختراع الکتریسیته، بشریت با مشکلات جهانی مرتبط با آن مواجه شد. الکتریسیته بیش از حد گران است اما مشکل این است که میلیون ها نفر در سرتاسر جهان هنوز به این منبع حیاتی دسترسی ندارند.این هدف برنامه ی .است E2Cبه مردم در سرتاسر جهان اجازه میدهد تا در حالی که کمک به ایجاد یک آینده سبز و پایدار می کند تجارت الکتریسیته را راحت تر و به شیوه ای ارزانتر انجام دهند. ما می دانیم که ایجاد و تولید انرژی دشوار است و درحال توسعه نسل جدیدی از صفحه های خورشیدی ستیم که هزینه و فضای بسیار کمتری را دارند.روش فعلی ما برای تولید الکتریسیته پایدار، مقرون به صرفه و سالم نیست. آنچه جهان درحال حاضر نیاز دارد، بستری برای حرکت به سوی مسیر اصلی، یعنی یک مدل تجارت انرژی که به مردم سرتاسر جهان توانایی تولید انرژی با همکاری یکدیگر در آینده را می دهد، میباشد. آن بستر همان E2Cاست.
آموزش تصویری ثبت نام
 
ارز دیجیتال E2C
 
آموزش ثبت نام تصویری برای ارز دیجیتال E2C
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?