جزوه باکیفیت و تایپ شده درس ارتعاشات که توسط گروه مکانیک پارسه آماده شده و تمام سرفصل های این درس را پوشش میدهد و شامل تعداد زیادی تمرین و تست حل شده میباشد که هم برای کنکور و هم درس ترم کارشناسی قابل استفاده است 
گروه مکانیک موسسه آموزش عالی پارسه که در ضمینه تالیف کتاب های کنکوری مهندسی مکانیک فعالیت میکنند این جزوه را فراهم کرده اند.
ارتعاشات
 
مهندسی مکانیک
 
جزوه کنکوری
 
موسسه آموزش عالی پارسه
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?