جزوه کنکوری موسسه آمزش عالی پارسه در اینجا فراهم شده است که شامل آموزش کامل مباحث استاتیک و چهار دوره سوالات آزمون کارشناسی ارشد همراه با پاسخ نیز هست.
ایشان استادیار گروه مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و در زمینه مکانیک تالیفات وپژوهش های گسترده ای انجام داده اند.
استاتیک
 
مهندسی مکانیک
 
دانشگاه علم و صنعت ایران
 
موسسه آموزش عالی پارسه
 
جامدات
 

Vepub Can't show file.


553753
Pages
4821
Academic Notes
2923
Authors
147
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?