جزوه کنکوری موسسه آمزش عالی پارسه در اینجا فراهم شده است که شامل آموزش کامل مباحث استاتیک و چهار دوره سوالات آزمون کارشناسی ارشد همراه با پاسخ نیز هست.
ایشان استادیار گروه مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و در زمینه مکانیک تالیفات وپژوهش های گسترده ای انجام داده اند.
استاتیک
 
مهندسی مکانیک
 
دانشگاه علم و صنعت ایران
 
موسسه آموزش عالی پارسه
 
جامدات
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?