این تحقیق به بررسی استانداردهای لازم برای ساخت قطعات مربوط به کامیون های ایسوز می پردازد. این پرژه به صورت کامل و در قالب فرمت ورد آماده گردیده است. در این پروژه قطعات اصلی کامیون مورد بررسی قرار گرفته است. 
-
کاراموزی رشته مکانیک
 
پروژه کاراموزی
 
ایسوز
 
کامیون
 
بررسی قطعات کامیون
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?