جزوه با کیفیت و تایپ شده و کاربردی اصول اساسی ماشین های الکتریکی در یک فایل آماده دانلود میباشد
این شرکت یک شرکت آموزشی در زمینه نفت و پتروشیمی میباشد که زیر مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباشد که به آموزش کاربردی دروس لازم این حیطه میپردازد 
ماشین های الکتریکی
 
اصول اساسی ماشین های الکتریکی
 
جزوه کاربردی ماشین های الکتریکی
 
مهندسی برق
 
شرکت ره آوران فنون پتروشیمی
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?