این تحقیق به بررسی اصول، تنظیم و کنترل بودجه دولتی می پردازد. پروژه کامل و به صورت ورد بوده لذا برای سمینارهای کلاسی و پروژه های تحقیقاتی مناسب می باشد. 
دولت كه نهاد اصلي و پايه در هر سيستم سياسي است زمينه اصي عملكرد بودجه مي‌باشد برحسب تحولاتي كه در زندگي اقتصادي جوامع روي داده حدود و وظايف دولت‌ها هم تغيير كرده‌است. هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظايف بيشتري را عهده‌دار گردند به همان نسبت ماليه عمومي و بودجه اهميت بيشتري پيدا كرده‌است و دامنة قوانين مالي وسيع‌تر مي‌گردد، هنگامي كه گروهي از افراد شيوه دفاع خود را در غالب سازمان متشكل كرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.
برای کسب اطلاعات تکمیلی به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید.
بررسی بودجه کشور
 
بودجه
 
تنظیم بودجه
 
كليات بودجه
 
نقض دولت در اقتصاد
 
پروژه تنظیم بودجه
 
تحولات صنعت
 
تاريخچه بودجه
 
Vepub Can't show file

667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?