در این تحقیق به بررسی اقتصاد ایران پرداخته شده است. این پروژه کامل و در قالب فرمت ورد می باشد. با توجه به کیفیت بالای مطالب مطرح شده می توان از این پروژه در سمینارهای کلاسی، پروژه کارشناسی و دیگر پروژه های مرتبط استفاده نمود.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
بررسی اقتصاد ایران
 
اقتصاد
 
پروژه اقتصاد ایران
 
پروژه اقتصاد ایران
 
سازمان برنامه و بودجه
 
تشکیل سازمان برنامه و بودجه
 
بررسی اقتصاد قبل و پس از انقلاب
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?