این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد می پردازد. پروژه کامل و از کیفیت علمی خوبی برخوردار است لذابرای  ارائه سمینارهای کلاسی و پروژه های مرتبط بسیار مناسب می باشد.
مقدمهتلاش هميشگي بشر در طول تاريخ براي تأمين نيازهاي نامحدودش با استفاده از منابع توليدي كمياب و محدود، منجر به پيدايش، تحول و تكامل علم اقتصاد گرديد.در يك تعريف كلي اقتصاد (Economics)‌علمي است كه به مطالعه كاربرد و نحوه تخصيص بهينه منابع توليدي محدود و كمياب، به منظور تأمين بيشترين نيازهاي نامحدود بشري مي پردازد.منظور از «منابع توليد» كليه نهادهائي هستند كه در توليد كالاها و خدمات به كار مي رود. در اين راستا معمولاً از عواملي چون نيروي كار، سرمايه، طبيعت و مديريت به عنوان عوامل اصلي توليد، در كنار فن آوري (تكنولوژي) و امنيت نامبرده مي شود.همراه با منابع توليد، صفت «محدود و كمياب» را بكار مي بريم. زيرا عناصر توليدي مانند منابع طبيعي، سرمايه و نيروي كار متخصص و حتي كارگران ساده، محدود و كمياب مي باشند و همين محدود بودن منابع توليدي است كه بررسي هاي اقتصادي را ضروري مي سازد.منظور از «تخصيص منابع توليد» نوع مصرف و ميزان كاربرد هر يك از عناصر توليدي در توليدكالاها و خدمات است. دانه پنبه را ميتوان از يك طرف براي توليد روغن نباتي خوراكي مصرف نمود و يا از طرف ديگر با كاشت آن محصول پنبه بدست آمده را براي توليد پارچه و لباس بكار گرفت. بنابراين جامعه بايستي تصميم بگيرد كه اين منابع محدود را صرف تهيه خوراك و يا پوشاك نمايد و بنابراين مسئله نحوه تخصيص منابع به عنوان يك تصميم گيري اقتصادي مطرح مي شود.در يك تعريف كلي تخصيص منابع توليد، عبارت است از فرايند توزيع منابع توليدي به منظور توليد كالاها و خدمات و همچنين توزيع كالاها و خدمات براي استفاده مصرف كنندگان است. 
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
اقتصاد
 
اقتصاد خرد
 
پروژه اقتصاد خرد
 
مدیریت
 
پایان نامه اقتصاد
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?