این تحقیق، پروژه ای عملی بوده که برای درس مربوط انجام گردیده است. این پروژه در فرمت ورد در اختیار شما دوستان عزیز قرار داده می شود. در این تحقیق به بررسی شهرک صنعتی هشتگرد پرداخته شده است.
از ویژگی جالب نوشهر های ایران آن است که از نظر اقتصادی کاملاً مستقل از دولت بوده ، یعنی برای انجام پروژه هیچ گونه پرداخت و کمک مالی ندارد . و به طور کامل خود شهر هزینه های شهری را تامین میکند . فقط برای انجام پروژه دولت زمین را به شرکت عمران شهر جدید واگذار نموده و بودجه مالی کمی را حدود 100.000.000 تومان به صورت قرض به مجریان طرح داده و بعد از ایجاد شهر دولت از طریق این نوشهر ها کسب درآمدمی کند . شرکت عمران شهر جدید با فروش زمین ها و صدور مجوز ساخت از بخش های متفاوت کسب درآمد کرده و برای شهر خرج میکند .
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
اقتصاد شهری
 
اقتصاد
 
مدیریت اقتصاد
 
مدیریت شهری
 
شهرک های صنعتی
 
پروژه اقتصاد شهری
 
پروژه اقتصاد شهری
 
Vepub Can't show file

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?