این تحقیق به بررسی اقتصاد فضای مجازی می پردازد. این پروژه در فرمت ورد و بسیار مناسب برای ارائه های کلاسی می باشد.
آیا تجارت الکترونیک یک مسیر جایگزین برای فروش تولیدات دقیقاٌ مانند شبکه های خرید در خانه وکسب و کارهای سفارشی با میل جایگزین هایی برای کالاهای سنتی خریدباشد، به نظر می رسد، برای بسیاری از خریداران کالاهای فیزیکی پاسخ مثبت می باشد. به هرحال ، برعکس سفارش پستی صنعتی ، خرید شبکه ای درمنزل ، تجارت الکترونیک با تولیدات اساساٌ متفاوتی که تولید شده اند سروکار دارد. و برخلاف کالاهای فیزیکی مصرف و تحویل داده می شوند.
این پروژه به وسیله ی محققین اقتصاد مجازی انجام گرفته است.
فضای مجازی
 
اقتصاد فضای مجازی
 
نقش اقتصاد فضای مجازی
 
پروژه اقتصاد فضای مجازی
 
اقتصاد مجازی فرارو
 
نقش فضای مجازی در اقتصاد
 
خرید و فروش انلاین
 
بازار الکترونیک
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?