درس المان محدود درس سه واحدی در مقطع کارشناسی میباشد در این درس یادگیری نرم افزار های المان محدود مانند آباکوس و انسیس بسیار مهم میباشد در اینجا جزوه آموزشی کامل و همراه با مثال های فراوان در چند فایل مجزا آماده شده
<div style"text-align: right;">دکترجواد اشرفی فارغ التحصیل برتر دانشگاه شریف و استادیار دانشگاه شهید بهشتی میباشند ایشان در زمینه المان محدود و مکانیک جامدات داری فعالیت های پژوهش های فراوان هستند</div>
المان محدود
 
مهندسی مکانیک
 
دانشگاه شهید بهشتی
 
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?