درس المان محدود درس سه واحدی در مقطع کارشناسی میباشد در این درس یادگیری نرم افزار های المان محدود مانند آباکوس و انسیس بسیار مهم میباشد در اینجا جزوه آموزشی کامل و همراه با مثال های فراوان در چند فایل مجزا آماده شده
<div style"text-align: right;">دکترجواد اشرفی فارغ التحصیل برتر دانشگاه شریف و استادیار دانشگاه شهید بهشتی میباشند ایشان در زمینه المان محدود و مکانیک جامدات داری فعالیت های پژوهش های فراوان هستند</div>
المان محدود
 
مهندسی مکانیک
 
دانشگاه شهید بهشتی
 
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?