در این جزوه الکترونیک ۲ خواهید خواند
آشنایی با مباحث الکترونیک ۲تقویت کننده های چند طبقهنقاط کار و فرکانس میانیقطب های حقیقی ( در تقویت کننده )روش قطب مسلطروش مساوی بودن قطب هاکوپلاژ مستقیم DCتقویت کننده Casecodeفرکانس های خازن هاترکیب تقویت کننده های C.B و C.Cنقاط کار مشابه ترانیزیستور هاترکیب تقویت کننده های c.cکوپلاژ ترانسفورماتوری ( در این نوع کوپلاژ اتصال الکتریکی کاملا” قطع است و فقط اتصال الکترومغناطیسی هست )جریان ترانسفورماتورتولید خازن مدار LCانتقال توان ماکزیمم ( از پارامتر های نسبتا” خوب برای ترانسفورماتور حساب می شود )کوپلاژ خازنیفید بک منحنی در تقویت کنندهترانزیستور های بدون فیدبکتشخیص نوع فیدبک در مدارتاثیر فیدبک منحنی بر تغیر تقویت کنندهبرسی تصحیح کنندگی فیدبک منحنیتاثیر فیدبک منفی بر THDاثر فیدبک منفی بر فرکانس قطع پاییناثر فیدبک منفی بر فرکانس قطع بالاانواع تقویت کننده ها ( تقویت کننده های ولتاژ ، جریان ، ترانس رزیستانس و ولتاژ ایده آل )تقویت کننده جریان ایده آل
-
الکترونیک 2
 
مهندسی برق
 
جزوه دست نویس الکترونیک
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?