جزوه اسکن شده درس الکترونیک 2 در دانشگاه علم و صنعت در یک فایل آمداه شده و قابل دانلود میباشد 
دکتر ادیب ابریشمی فر استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت و مدرس دروس تخصصی رشته برق میباشند
لینک صفحه شخصی ایشان در زیر آمده است
http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=15242&sid=35&slc_lang=fa
الکترونیک 2
 
دانشگاه علم و صنعت
 
دکتر ادیب ابریشمی فر
 
مهندسی برق
 
الکترونیک
 

Vepub Can't show file.


553246
Pages
4813
Academic Notes
2918
Authors
147
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?