این پروژه به عنوان  پروژه‌ی درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم انجام و تهیه گردیده است.  این پروژه در فرمت ورد می باشد.
چکیده در این پروژه به نحوه‌ی ارتباط بین افراد و انبار، همچنین خریداری اجناس، پیگیری، ردیابی و خرید محصولات از داخل به خارج کشور و انتقال کالاها بین انبارها (انبارهای مادر و زیرمجموعه) طبقه‌بندی اجناس شامل ترکیب و تجزیه بارکدگذاری اجناس و ورود و خروج آنها پرادخته شده ا
-
وظایف افراد مرتبط با انبارداری
 
اصول انبارداری
 
پروژه انبارداری
 
چگونگی ورود کالا به انبار
 
چگونگی ورود کالا به انبار
 
انبارش کالا
 
نگهداری کالا
 
Vepub Can't show file

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?