جزوه انتقال جرم دانشگاه تهران در دریک فایل اسکن شده آماده دانلود و استفاده دانشجویان مهندسی شیمی و مکانیک میباشد
دکتر بهمن یار عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران میباشند و تالیفاتی در زمینه مهندسی شیمی دارند 
مهندسی شیمی
 
دکتر بهمن یار
 
دانشگاه تهران
 
انتقال جرم
 
جزوه انتقال جرم
 

Vepub Can't show file.


647887
Pages
6190
Academic Notes
3281
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?