این تحقیق به بررسی نقش اقتصاد بر جامعه می پردازد.
اهمیت صادرات ونقش آن دراقتصاد کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست. یکی از پایه های رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه توجه به توسعه صادرات بوده است. اهمیت صادرات را می توان از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد. هیچ کشوری در دنیا نمی تواند خود رااز صدور کالا بی نیاز بداند، زیرا دوران اقتصاد بسته سپری شده است، صادرات از جهات گوناگون می تواند موجب بهبود وضعیت اقتصادی شود، از مهمترین این عاملها می توان به موارد زیر اشاره کرد: - بهبود کیفیت کالاهای تولیدی - دستیابی به تولید در مقیاس اقتصادی - افزایش سطح اشتغال - تامین درآمد ارزی - افزایش رشد وتوسعه اقتصادی
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
صادرات
 
اهمیت صادرات
 
وضعیت تجارت خارجی ایران
 
پروژه بررسی صادرات ایران
 
اقتصاد ایران
 
مقایسه صادرات ایران و کشورهای پیشرفته
 
Vepub Can't show file

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?