این مطالب بخشی است از فصل‌های دوازده‌گانة کتاب "بازیگری" بقلم جان‌ هاروپ(John Harrop)، بازیگر و کارگردان انگلیسی است. جان هاروپ، با این پرسش کتابش را مفتوح می‌‌سازد: بازیگری چیست؟ اما او تعهد ندارد پاسخی آنی و آشکار برای این پرسش کلی پیش کشد. او می‌کوشد در خلال مطالب متنوع و متعدد کتاب، دنیای شگفت‌انگیز بازیگری را از منظر معارف و دست‌آوردهای علمی این زمان و بمدد سالها تجربة عملی و نظری در تئاتر حرفه‌ای پیش رو قرار دهد و شأن این هنر را بهمراه شادکامی‌ها و تلخکامی‌های مترتب بر آن بنمایاند.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
بازیگری
 
اموزش بازیگری
 
پروژه بازیگری
 
بازیگری و نشانه شناسی
 
Vepub Can't show file

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?