بتن پیشرفته یکی دیگر از درس های مهم دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه  می باشد این درس همچون درس های پایه آن (بتن یک و بتن دو) در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران به وسیله ی دکتر زاهدی تدریس می شود. بنابراین این درس تکمیل کننده دو جزوه پیشین بتن می باشد.به دلیل حجم زیاد، جزوه در دو بخش برای استفاده شما دانشجویان عزیز روی سایت قرار داده می شود. امید است که این مجموعه غنی و ارزشمند مفید واقع گردد. 
دکتر زاهدی از اساتید بنام دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشند. ایشان در سال 1344 تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه تهران به پایان رساندند سپس به‌منظور ادامه تحصیل در مقطع ارشد و دکتری راهی انگلستان شدند و هر دو مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه لندن به پایان رساندند. ایشان بعد از اتمام تحصیلات دکتری خود در سال 1351، به تدریس و تحقیقات علمی در دانشگاه علم و صنعت ایران مشغول شدند.
بتن
 
سازه
 
جزوه بتن
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?