درس بتن یکی از دروس اصلی دوران کارشناسی مهندسی عمران است. این درس در دو عنوان بتن یک و بتن دو در دانشگاه تدریس می شود. این درس در دانشگاه علم و صنعت ایران به وسیله ی دکتر زاهدی تدریس می شود. این جزوه به طور کامل و با کیفیت مناسب برای دانسجویان مهندسی عمران روی سایت قرار داده شده است. نظرات و پیشنهادات خود را با vepub در میان بگذارید.
دکتر زاهدی از اساتید بنام دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشند. ایشان در سال 1344 تحصیلات کارشناسی خود را در دانشگاه تهران به پایان رساندند سپس به‌منظور ادامه تحصیل در مقطع ارشد و دکتری راهی انگلستان شدند و هر دو مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه لندن به پایان رساندند. دکتر زاهدی هم اکنون در دانشکده مهندسی عمران گرایش سازه - دانشگاه علم و صنعت ایران به تدریس و تحقیقات علمی مشغول می باشند.
سازه
 
بتن
 
آرمه
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?