این پروژه  به بررسي خواص مواد هیدریدی فلزی و آلیاژهای جاذب هیدروژن می پردازد. این پروژه بسیار با ارزش در قالب پروژه کسر خدمت انجام گرفته و لذا از اطلاعات علمی ارزشمندی برخوردار است. با توجه به کامل بودن پروژه و سطح علمی بالای مطالب ارائه شده می توان از آن در پروژه های مرتبط استفاده کرد. 
چکیده
آلياژهاي ميان فلزي ذخيره كننده هيدروژن موجود برحسب عناصر پايه‌اي آنها شاملTi، Zr،Mg،Ca،Mn،V،Pd،Ce،La و… مي‌شوند. اين عناصر مي‌توانند يا به صورت خالص و يا به صورت تركيبات ميان فلزي و يا محلول جامد همچونAB،AB2،AB3،A2B7،AB5 مورد استفاده قرار گيرند. اکثر مواد جاذب ترکيبات بين فلزي مي­باشند، اما برخي از محلول­هاي جامد(مخصوصا با ساختار کريستاليBCC) نيز داراي ظرفيت بالايي از جذب هيدروژن مي­باشند. اکثر آلياژهايBCC به آرامي با هيدروژن واکنش مي­دهند و به علت تافنس بسيار بالايي که دارند به راحتي نمي­توانند خرد شوند. محلول­هاي جامد بر پايهTi با ساختارBCC داراي ظرفيت جذب بسيار مناسبي بوده و درضمن زمان لازم براي شارژ شدنشان نيز كوتاه مي­باشد[1]. تيتانيوم در دماهاي بالاتر از K1155 داراي ساختارBCC (فاز β) و در دماهاي کمتر از آن داراي ساختارHCP (فاز α) مي­باشد. در واقع در دمايK 1155 تغيير آلوتروپيک (تغييري که در طي آن ترکيب شيميايي تغيير نمي­کند و تنها ساختار کريستالي عوض مي­شود) رخ مي­دهد[1]. تيتانيوم خالص به دليل تشكيل هيدريد بسيار پايدار (به صورت تركيب(TiH2) و داشتن فشار تعادلي واجذب پائين نمي­تواند به عنوان يك ماده مناسب براي ذخيره هيدروژن به كار برده شود. فشار تعادليTiH2در دماي معموليbar17-10، در دمايºC480 برابرbar2-10 و درºC640 در حدود يك بار مي­باشد. بنابراين براي فائق آمدن بر اين مشكل از آلياژهاي تيتانيوم به صورت تركيبTiM،TiM2 وTi2M (M=Co, Cr, V, Mn, Fe) استفاده شده است. خصوصاً كه آلياژهايTiM و فازهاي لاوه TiM2 توانايي بسيار خوبي در ذخيره‌سازي هيدروژن دارند. معمولاً طراحي اين آلياژها به گونه­اي است كه عناصرA وB كه به ترتيب در واكنش با هيدروژن تمايل به تشكيل هيدريد پايدار و هيدريد ناپايدار دارند با يكديگر تركيب شده تا به اين طريق آلياژي با خواص هيدروژني ميان دو تك فلز كه براي ذخيره­سازي هيدروژن مناسب­تر مي­باشد به دست آيد. پايداري هيدريدهايTiMHx به ترتيب براي عناصرCr ،V ،Mn ،Co وFe كاهش مي‌يابد [1]. TiFe معروفترين و اولين آلياژTi مي­باشد كه به عنوان ماده جاذب هيدروژن مورد بررسي قرار گرفته است. داراي منطقه پايداري وسيعي از محلول جامد با ساختار BCCمی باشد..
این پروژه به وسیله ی دانشجویان مهندسی مواد به عنوان پروژه کسر خدمت انجام گرفته است.
تیتانیوم
 
پروژه تیتانیوم
 
آلیاژهای تیتانیوم
 
ذخيره سازي هيدروژن
 
پروژه ذخيره سازي هيدروژن
 
ذخیره هیدریدی فلز
 
هیدرید تیتانیوم آهن
 
روشهاي ساخت و عمليات حرارتي آلياژهاي جاذب هيدروژن
 
آلیاژهای جاذب هیدروژن
 

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?