در این پروژه به بررسی روش های نیمه در تولید آلیاژهای منیزیم پرداخته شده است. روش های تولید نیمه جامد روش های نوینی در تولید قطعات قطعات فلزی هستند که مزایای خود را بر روش های تولید در حالت کاملا مذاب و شکل دادن جامد نشان داده اند. در این پروژه پس از ارائه مختصری از تاریخچه ریخته گری نیمه جامد و معرفی ده شیوه ایجاد ساختار غیر دندریتی، شیوه های همزدن مکانیکی و SIMA به طور خاص در مورد منیزیم بیان شده است. پس از آن به طور اجمالی نحوه تبدیل ساختار دندریتی به کروی مطرح شده و نهایتا مواد مصرفی در این فرآیند و مزایا و معایب و برخی از کاربردها ی این روش بررسی شده است. این پروژه از بار علمی بالایی برخوردار است که این موضوع این پروژه را برای ارائه های کلاسی، مروری برمنابع پروژه ارشد و پروژه های مرتبط دیگر مناسب کرده است. این پروژه تک و منحصر به فرد بوده و در جای دیگری ارائه نشده است. سرفصل مطالب بیان شده به طور خلاصه در زیر آمده است:1- مقدمه2- ریخته گری نیمه جامد3- فرآِندهای تولید قطعه به روش نیمه جامد4- انواع روش های تولید مخلوط نیمه جامد (بیان ده روش)5- بررسی فرآیند SIMA و هم زدن مکانیکی مذاب در آلیاژ منیزیم AZ91D6-مکانیزم های تاثیر گذار بر ایجاد ساختار نهایی آلیاژ منیزیم AZ91D7- تاثیر عوامل تولید روی خواص دوغاب و قطعه تولیدی آلیاژ منیزیم8- طریقه تبدیل مورفولوژی دندریتی به گلبولی در حالت کلی فرآیند نیمه جامد9- عوامل تاثیر گذار بر فرآیندهای نیمه جامد10- مواد مصرفی در فرآیند نیمه جامد11- مزایای ریختگری نیمه جامد12- معایب ریخته گری نیمه جامد13- کاربردها14-منابعدر این پروژه از 12 مرجع معتبر استفاده شده است که ارزش های شایانی به این پروژه می بخشد.
-
فرآیندهای نیمه جامد
 
ریخته گری نیمه جامد
 
آلیاژهای منیزیم
 
بررسی فرآیندهای نیمه جامد
 
تولید آلیاژ منیزیم با فرآیندهای نیمه جامد
 
آلیاژ AZ91
 
بررسی ریزساختار آلیاژهای منیزیم
 
تولید مخلوط نیمه جامد
 
روش رئوکست
 
پروژه بررسی ریزساختار آلیاژهای منیزیم
 
فرآیند SIMA
 
مورفولوژی دندریتی
 
مزایا و معایب ریخته گری نیمه جامد
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?