این پایانامه به بررسی پاره ای از امکانات بالقوه مدال در موسیقی دستگاهی ایران می پردازد. این پایانامه در دانشگاه تهران پردیس هنرهای زیبا انجام گرفته که به طور کامل برای شما دوستان عزیز ارائه می گردد. این پایانامه از کیفیت بالایی برخوردار است لذا می توان از آن در پروژه ها مرتبط استفاده کرد. قسمتی از سرفصل مطالب به صورت عکس آپلود می گردد. امید است این تحقیق با ارزش مفید واقع گردد.

-
ساز ایرانی
 
موسیقی ایرانی
 
موسیقی
 
پروژه ساز ایرانی
 
انواع سلول های مدال
 
انواع فواصل در موسیقی ایرانی قدیم
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?