این جزوه در 36 صفحه به صورت تایپ شده و با کیفیت عالی تهیه گردیده است.  در این جزوه مبانی مربوط به تئوری مدیریت بیان گردیده است. امید است که این جزوه با ارزش مفید واقع گردد.
دکتر قلیچ لی از اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی می باشند.
جزوه تئوری مدیریت
 
مدیریت وحسابداری
 
کار آفرینی
 

Vepub Can't show file.


562248
Pages
4959
Academic Notes
2995
Authors
148
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?