این جزوه در 36 صفحه به صورت تایپ شده و با کیفیت عالی تهیه گردیده است.  در این جزوه مبانی مربوط به تئوری مدیریت بیان گردیده است. امید است که این جزوه با ارزش مفید واقع گردد.
دکتر قلیچ لی از اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی می باشند.
جزوه تئوری مدیریت
 
مدیریت وحسابداری
 
کار آفرینی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?