تابلوهای تبلیغاتی ‌ از کلیه‌ علائم‌، تابلوهای‌ و چراغ‌ها، از شکل‌ و رنگ‌ و طرح‌ و خط ونوشتار بهره‌ می‌گیرد و اگر بامعیارهای‌ درست‌ استوار باشد می‌تواند : ـ ارتباط های‌ اجتماعی‌ مردم‌ را تسهیل‌ کند . ـ به‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ سرعت‌ بخشد . ـ ایمنی‌ و جریان‌ ترافیک‌ را بهبود بخشد . ـ مردم‌ را از امکاناتی‌ که‌ شهر در اختیارشان‌ می‌گذارد آگاه‌ کند . ـ جرائم‌ حاصل‌ از تشنجات‌ عصبی‌ مردم‌ را کاهش‌ دهد . ـ به‌ رفع‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ مردم‌ با ایجاد ارتباط با محیط اطراف‌ بوسیله‌ مشخص‌ کردن‌، راهنمایی‌ و اطلاع ‌رسانی‌کمک‌ کند . ـ با ایجاد مناظر زیبای‌ بصری‌ در محیط، به‌ سلامت‌ ذهنی‌ مردم‌ یاری‌ رساند .
برای اطلاعات بیشتر به قسمت توضیحات مراجعه فرمائید.
تابلوهای تبلیغاتی
 
پروژه تابلوهای تبلیغاتی
 
تبلیغات‌ فرهنگی
 
Vepub Can't show file

667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?