این جزوه در 51 صفحه در کیفیت بسیار بالایی به صورت رنگی تهیه گردیده است. با توجه به کیفیت بالای جزوه از لحاظ علمی و همچنین نوشتاری، مطالعه آن به دانشجویان رشته های مدیریت و حسابداری توصیه می گردد. امید است که این جزوه با ارزش مفید واقع گردد.
دکتر عالم تبریز از اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی می باشند. ایشان تحصیلات کارشناسی خود را در رشته علوم سیاسی در سال 1356 در دانشگاه شهید بهشتی به پایان رساندند. ایشان تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مدیریت بازرگانی (آمریکا) و مدیریت (ترکیه) به پایان رساندند. دکتر عالم تبریز کتب و مقالات زیادی را به چاپ رسانیده است.
جزوه آمار برای رشته های مدیریت و حسابداری
 
تحلیل آماری
 
جزوه آمار و احتمالات
 
جزوه های دانشگاه شهید بهشتی
 

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?