تجلیل ریسک از درس های مهم مقطع ارشد مهندسی عمران است. این درس در دانشگاه علم و صنعت به وسیله ی پروفسور قدرتی تدریس می شود. این جزوه شامل 124 صفحه بوده که با کیفیت مناسبی تهیه گردیده است. 
پروفسور قدرتی از اساتید بنام کشور در حوزه مهندسی عمران می باشند. ایشان دوران تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه صنعتی شریف گذراندند. در ادامه به منظور تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه مگ گیل کانادا سفر کردندند و در سال 1375 موفق به اخذ درجه دکتری خود شدند. پروفسور قدرتی به منظور تدریس و فعالیت های تحقیقاتی به ایران برگشته و در دانشگاه علم و صنعت مشغول شدند. پروفسور قدرتی هم اکنون ریاست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران را بر عهده دارد.
تحلیل ریسک
 
زلزله
 
سازه
 

Vepub Can't show file.


667082
Pages
6462
Academic Notes
3309
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?