جزوه بسیار عالی و تایپ – دستنویس که همراه نکات و همچنین تست های حل شده کنکور برای فهم بیشتر مباحث درس تحلیل سازه ها از دکتر حسین زاده مدرس دانشگاه علم و صنعت در دو فایل آماده دانلود است
دکتر حسین زاده استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت میباشد صفحه شخصی ایشان در لینک زیر قابل دسترسی است.
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=32.6056.7199.fa
جزوه تحلیل سازه
 
جزوه کنکوری تحلیل سازه
 
دانشگاه علم و صنعت
 
دکتر حسین زاده
 
دکتر حسین زاده
 

Vepub Can't show file.


667014
Pages
6461
Academic Notes
3308
Authors
151
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?