تخلیه فاضلاب ها به درون دریاها یکی از عوامل مهم در آلودگی دریاها  می باشد. در این جزوه به بررسی این موضوع پرداخته شده است.
دکتر عزیر عابسی استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشند و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب، هیدرولیک، هیدرولوژی، سیستم های تخلیه فاضلاب، و مهندسی محیط زیست می باشد.
آلودگی
 
آلودگی دریا
 
محیط زیست
 
فاضلاب
 
تخلیه فاضلاب در دریا
 
جزوه تخلیه فاضلاب در دریا
 
آلودگی محیط زیست
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?