جزوه  تایپ شده موسسه پارسه که تمام مطالب ترمودینامیک را در بر میگیرد . 
دکتر فرشاد کوثری استاد تمام دانشگاه تهران ایشان تمام مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه های معتبر امریکا طی کرده اند و مقالات و تحقیقات فراوانی در رشته مکانیک به ثمر رساندند.
ترمودینامیک
 
دانشگاه تهران
 
موسسه پارسه
 
جزوه کنکوری
 

Vepub Can't show file.


509828
Pages
4378
Academic Notes
2651
Authors
105
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?