جزوه  تایپ شده موسسه پارسه که تمام مطالب ترمودینامیک را در بر میگیرد . 
دکتر فرشاد کوثری استاد تمام دانشگاه تهران ایشان تمام مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه های معتبر امریکا طی کرده اند و مقالات و تحقیقات فراوانی در رشته مکانیک به ثمر رساندند.
ترمودینامیک
 
دانشگاه تهران
 
موسسه پارسه
 
جزوه کنکوری
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?