این پروژه در فرمت ورد و به صورت کامل ارائه می گردد. در ادامه مقدمه این تحقیق آورده شده استمقدمهنگاهی اجمالی به هنر ایران باستان نشان می دهد که نقوش دوران کهن، برگرفته از آیین ها، باورها و رسومی است که در طی قرون متمادی ویژگی های منحصر به فرد خویش را حفظ کرده است. اگر رجعت به گذشته و اخذ آنچه با فرهنگ و شرایط امروزی سازگار است، مطابق با اصول انجام پذیرد، آنگاه گنجینه ی عظیمی از آثار ناشناخته ی فرهنگ و تمدن ایران آشکار می گردد که نه تنها در تقویت هنر بومی مؤثر خواهد بود، بلکه نیازهای جامعه ی هنری امروز را برآورده ساخته و حتی می توان به رواج آن در میان سایر ملل نیز امید داشت. در این بین، آنچه اهمیت دارد استفاده و کاربرد آگاهانه ی این ذخایر است، چرا که در غیر این صورت صدمات جبران ناپذیری به پیکره ی آن وارد خواهد شد. شاخه های جدید هنری چون طراحی صنعتی، سینما، عکاسی، گرافیک و انیمیشن، اگرچه ریشه در غرب دارند، اما این نمی تواند جوایز تقلید صرف از الگوهای غربی باشد. گرافیک از جمله رشته های هنری است که نقش مهمی در ارتباط میا ن دنیای هنر و توده ی مردم دارد. امروزه اهمیت گرافیک در رشد، توسعه و اطلاع رسانی مؤثر به جامعه ، درحدی است که از میان تبلیغات محیطی و فضای گرافیکی موجود می توان به خصوصیات جامعه پی برد. از این رو هنرمندان ایرانی در طی سال های اخیر با الهام از نقوش و هنر اصیل ایرانی دریافته اند که می توان با تلفیق گرافیک و هنر بومی به زبان جدیدی دست یافت که این زبان به شناسنامه ی آثار ایرانی تبدیل شود.اگر نقوش به عنوان یکی از منابع مهم طراحان نشانه ( آرم و لوگو ) در نظر گرفته شود، می توان نقوش ایرانی را از حیث زیبایی، سادگی و مفاهیم عمیق درنوع خود منحصر به فرد دانست. ارتباط تنگاتنگ انسان و طبیعت در عهد کهن و دقت و موشکافی در محیط زندگی، موجب شکل گیری نقوش متنوع انسانی، گیاهی، جانوری و هندسی گردیده که هر کدام حاوی معانی خاص و ژرفی از فرهنگ زمانه ی خویش هستند. این مقاله سعی دارد به بررسی نشان های ایرانی و چگونگی استفاده ی طراحان از آن نمادها بپردازد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
نمادها و نشان های ایران باستان
 
نقوش پیش از تاریخ
 
نقوش دوران تاریخی
 
Vepub Can't show file

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?