درس توربو ماشین ها به برسی ماشین های دوار و کاربرد های آنها میپردازد.در اینجا جزوه دست نویس دانشگاه تهران آماده شده است . 
ایشان در مرتبه دانشیار در دانشگاه تهران مشغول به تدریس میباشند و در زمینه های توربو ماشین ها و انرژی های نوو دیگر زمینه مکانیک فعالیت میکنند. ایشان تالیفات و پژوهش های گسترده ای در زمینه مهندسی مکانیک دارند.
توربو ماشین ها
 
مهندسی مکانیک
 
دانشگاه تهران
 
دکتر ریاسی
 

Vepub Can't show file.


553246
Pages
4813
Academic Notes
2918
Authors
147
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?