این تحقیق که به بررسی توسعه اجتماعی - اقتصادی می پردازد ترجمه مقاله شرین مادون محقق دانشگاه لندن انگلیس می باشد. در ادامه چکیده این تحقیق آورده شده است.چكيده درمقاله حاضر برآنيم دركي از تاثير كنوني و بالقوه اينترنت بر چهار پنجم جمعيت دنيا بدست آوريم كه در كشورهاي درحال توسعه زندگي مي‌كنند درحاليكه دو سوم آنان فقير هستند. درآغاز برآنيم كه پيشرفت‌هاي سريع كنوني در فن آوري اطلاعات و ارتباط را در بحثي گسترده‌تر درباره توسعه و نقش اطلاعات قرار دهيم. سپس تعامل ميان اينترنت و ابعاد كليدي توسعه را با استفاده از داده‌هاي تجربي بررسي مي‌كنيم داده‌هايي كه از اين استدلال حمايت مي‌كند كه اينترنت فقط در صورتي مي‌تواند ابزاري براي توسعه سياسي – اقتصادي درآيد كه به گونه‌اي مورد استفاده قرار گيرد كه به نفع جامعه به طور كلي، و گرو‌ه‌هاي آسيب‌پذير به خصوص باشد. درآخر برخي دلالت‌هاي اصلي سياست گسترش اينترنت و استفاده از آن را كه دولت‌هاي كشور‌هاي درحالتوسعه مي‌بايد به آن بپردازند را مورد بحث قرار مي‌دهيم. اين موارد شامل تقويت خلق دانش مربوطه دراينترنت و كسب مهارت‌ها و قابليت‌هاي لازم در استفاده از فن‌آوري به گونه‌اي است كه با فرهنگ بومي سازگار باشد.
اطلاعات تکیلی در قسمت توضیحات
توسعه اقتصادی
 
توسعه اجتماعی
 
تفكر توسعه
 
مردم سالاري
 
توسعه پايدار
 
فناوري اطلاعات
 
Vepub Can't show file

667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?