این جزوه به وسیله ی اساتید پارسه در دوره های کلاسی کنکور کارشناسی ارشد تدریس گردیده است لذا  جزوه از کیفیت بالایی برخوردار بوده و به دانشجویان مهندسی شیمی جهت قبولی در کنکور کارشناسی ارشد توصیه می گردد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
جزوه انتقال جرم
 
جزوه انتقال جرم مهندسی شیمی
 
جزوه انتقال جرم برای کنکور ارشد
 
جزوه انتقال جرم پارسه
 
انتقال جرم
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?