این جزوه بسیار کامل در کلاس های پارسه جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد تدریس گردیده است. مطالعه این جزوه به داوطلبین کنکور ارشد و همچنین دانشجویان مهندسی شیمی توصیه می گردد.
این جزوه به وسیله ی دکتر طاهری در کلاس های مهندسی پارسه جهت کنکور کارشناسی ارشد تدریس گردیده است.
جزوه ترمودینامیک مهندسی شیمی
 
جزوه ترمودینامیک کنکور کارشناسی ارشد
 
بهترین جزوه ترمودینامیک
 
دانلود جزوات مهندسی شیمی
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?