این جزوه که در قالب فرمت پاورپونت می باشد در 106 به بیان مباحث چاه پیمائی یا چاه نگاری می پرازد.
اطلاعات تکمیلی در قسمت توضیحات
چاه نگاری
 
دانلود جزوات مهندسی نفت
 
دانلود جزوه چاه نگاری
 
چاه پیمائی
 

Vepub Can't show file.


667341
Pages
6472
Academic Notes
3313
Authors
157
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?