درس خوردگی و اکسیداسیون یکی از درس های مهم رشته مهندسی مواد می باشد. این درس یا به عبارت دیگر گرایش خوردگی نقش مهمی را در صنایع مختلف ایفا می کند. این جزوه با کیفیت بسیار عالی در 176 صفحه تهیه گردیده است. با توجه به کیفیت بالای مطالب علمی ارائه شده و همچنین کیفیت نوشتاری این جزوه، مطالعه آن به دانشجویان مهندسی مواد توضیه می گردد. امید است که مفید واقع گردد.
این جزوه به وسیله ی دانشجویان مهندسی  مواد  تهیه گردیده است. 
خوردگی
 
جزوه خوردگی
 
مهندسی مواد
 
خوردگی و اکسیداسیون
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?