در این مقاله به بررسی ماهیت درختان منقوش شده در قالی های بختیاری و ارتباط آن با نقوش به تصویر کشیده شده در دوران ایلامی پرداخته شده است. 
-
نقش درخت
 
مهرهای استوانه ای
 
درخت مخروطی
 
درخت سوزنی
 
قالی های بختیاری
 
درختان سه تایی
 
بررسی نقش های به تصویر کشیده بر روی قالی ها
 
بررسی نقش های به تصویر کشیده بر روی قالی ها
 
نقش های تاریخی
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?