در این مقاله به بررسی ماهیت درختان منقوش شده در قالی های بختیاری و ارتباط آن با نقوش به تصویر کشیده شده در دوران ایلامی پرداخته شده است. 
-
نقش درخت
 
مهرهای استوانه ای
 
درخت مخروطی
 
درخت سوزنی
 
قالی های بختیاری
 
درختان سه تایی
 
بررسی نقش های به تصویر کشیده بر روی قالی ها
 
بررسی نقش های به تصویر کشیده بر روی قالی ها
 
نقش های تاریخی
 

Vepub Can't show file.


592745
Pages
5460
Academic Notes
3140
Authors
150
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?