در این مقاله به بررسی ماهیت درختان منقوش شده در قالی های بختیاری و ارتباط آن با نقوش به تصویر کشیده شده در دوران ایلامی پرداخته شده است. 
-
نقش درخت
 
مهرهای استوانه ای
 
درخت مخروطی
 
درخت سوزنی
 
قالی های بختیاری
 
درختان سه تایی
 
بررسی نقش های به تصویر کشیده بر روی قالی ها
 
بررسی نقش های به تصویر کشیده بر روی قالی ها
 
نقش های تاریخی
 

Vepub Can't show file.


553753
Pages
4821
Academic Notes
2923
Authors
147
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?