جزوه تایپ شده و با کیفیت درس دینامیک ماشین دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دو فایل  آماده شده است .این جزوه تمام سرفصل های درس دینامیک ماشین را پوشش میدهد 
دکتر محمد رضا اسلامی استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند و ایشان تالیفات متعددی در زمینه مهندسی مکانیک دارا میباشند.
دینامیک ماشین ها
 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
مهندسی مکانیک
 
جزوه تایپ شده دینامیک ماشین
 

Vepub Can't show file.


667265
Pages
6470
Academic Notes
3311
Authors
156
Publishers

This is an animated dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.

These items will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?